Uw dossier

Inzage in uw dossier


Inzage

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierovermeer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met uw huisarts. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

 

Kopie medisch dossier


Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, verzoeken wij u om het aanvraagformulier volledig in te vullen en in te leveren bij de assistente. Zonder volledig ingevuld aanvraagformulier zullen er geen gegevens verstrekt worden. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

Het aanvraagvraagformulier kunt u hier downloaden.

Legitimatie

Neemt u, als u het aanvraagformulier inlevert bij de assistente, een geldige legitimatie mee. Ook als u de kopieën komt ophalen, moet u zich legitimeren. Een geldig identiteitsbewijs kan een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn.

Voor meer informatie over 'Inzage in uw dossier' kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl