Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de assistente op nummer: 0318 - 65 10 05 (optie 3).

 

Spreekuur


In de praktijk wordt op alle dagen spreekuur gehouden. U dient hiervoor een afspraak te maken. Hiervoor kunt u op werkdagen bellen van 08.00 tot 10.00 uur en van 10.30 tot 12.00 uur. De doktersassistente zal u vragen naar de reden van uw verzoek om een afspraak. De doktersassistente is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De doktersassistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Telefonisch terugbelspreekuur


Als u een vraag heeft voor de huisarts dan kunt u dit ’s morgens vóór 10:00uur aan de assistente doorgeven. U wordt dan dezelfde dag door de huisarts teruggebeld. Het telefonische spreekuur is bedoeld voor kort medisch advies of het bespreken van een uitslag. Uitgebreide gesprekken zijn niet geschikt voor telefonisch overleg.

 

Huisbezoek


Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De doktersassistente beoordeelt samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt en wanneer dit zal gebeuren. Een huisbezoek dient vóór 10.00 uur aangevraagd te worden. De voorkeur gaat echter altijd uit naar een consult op de praktijk omdat de onderzoek- en behandelmogelijkheden daar beter zijn. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Afspraak afzeggen


Wanneer u niet op de afspraak kunt komen dient zo spoedig mogelijk, doch minimaal één uur van te voren, af te zeggen. Voor afspraken van 8.00 tot 9.00 uur ‘s ochtends geldt dat de afspraak de dag ervoor afgezegd moet worden.

Belt u later of zegt u niet af dan zijn wij genoodzaakt het consult bij u in rekening te brengen. De kosten hiervoor zijn €10,00 voor een gewoon consult en €20,00 voor een dubbel consult of een afspraak bij onze praktijkondersteuner.